top of page

תקנון אחריות מוצרי חשמל

תקנון אחריות מוצר ע”י היבואן:

 

1. א.ב ציפורניים אינה נותנת אחריות על המוצר, האחריות היא ע”י היבואן וא.ב ציפורניים כפופים לו בנושא.

2. כשהלקוח יקבל את המכשיר שרכש וברגע הפתיחה יבין כי המוצר תקול יש להודיע לא.ב ציפורניים על כך עד 48 שעות מרגע קבלת המוצר.

3. אין אחריות על נפילות או שבר של המוצר.

 

4. א.ב ציפורניים לא תספק מכשיר חלופי כאשר נמסר מכשיר לתיקון.

 

5. בזמן האחריות אם וכאשר המוצר תקול והוא בתוך תקופת האחריות על הלקוחה לדואג להעביר אותו לא.ב ציפורניים או בעלות של 38 ₪ א.ב ציפורניים תדאג לאסוף את המוצר התקול ולהעביר לחברת הייבואן שם יבוצע התיקון השילוח יבוצע ע”י  חב’ משלוחים HFD (התשלום יתבצע מראש אל א.ב ציפורניים). לאחר התיקון על הלקוחה לאסוף את המכשיר המתוקן מחברת א.ב ציפורניים.

 

6. אחריות תקפה ל- 12 חודשים מתאריך ע”ג החשבונית הרכישה:

  א. האחריות מותנית בשמירת חשבונית הקניה (או צילום שלה) ותוקפה שנה מיום הרכישה, בהתאם לתנאי האחריות המצורפים לאריזת המכשיר.

  ב. יש לצרף את תעודת האחריות, בה מצוין המספר הסריאלי של המכשיר.

 

7. האחריות לפי תעודה זו לא תחול בכל מקרה שהנזק נגרם למוצר מכל אחת מהסיבות שפורטו לעיל. בנוסף, בכל מקרה כזה, תהיה יבואנית המוצר רשאית לדרוש תשלום בעד תיקונו או החלפתו של המוצר:

    א. התקלה נגרמה בשל שימוש רשלני שלא בהתאם להוראות השימוש.

    ב. התקלה נגרמה בזדון או בשל רשלנות של הצרכן.

    ג. התקלה נגרמה על ידי כוח עליון (לרבות שריפה, נזילה, מכת מתח, פגיעת ברק, כניסות גוף זר וכדומה)

    ד. שבר פנימי או חיצוני מכל סוג שהוא, שנגרמו ע”י הצרכן או מי מטעמו.

    ה. חדירת נוזלים ו/או סימני רטיבות/ קורוזיה מכל סוג שהוא.

    ו.המכשיר תוקן או בוצע ניסיון לתיקון או שהוכנסו בו שינויים ע”י אדם שלא הוסמך לכך ע”י היבואן או מי מטעמו.

8. מרגע קבלת המוצר למעבדת תיקונים ועד כ- 16 ימי עסקים המוצר המתוקן יחזור לא.ב ציפורניים (א.ב ציפורניים לא אחראית על עיכובים אצל היבואן)

 

העברת המוצר החשמלי לתיקון ע”י היבואן:

 

1. על הלקוחה להעביר את המוצר התקול לסניף א.ב ציפורניים בפתח-תקווה או רמת-גן או לחילופין א.ב ציפורניים תשלח את חברת המשלוחים שלה (HFD) בעלות של 38 ש”ח (כולל מע”מ) תשלום מראש.

 

2. לאחר שא.ב ציפורניים תקבל את המכשיר היא תעבירו על היבואן המתקן הנותן את שירות התיקונים למוצרים חשמליים (יש לקרוא את התקנון למעלה).

 

3. לאחר שהמוצר החשמלי יתוקן היבואן ישלח את המוצר המתוקן לא.ב ציפורניים.

 

4. על הלקוחה לאסוף את המוצר התיקן (לאחר התיקון) מא.ב ציפורניים

בפתח-תקווה או רמת-גן או לחילופין א.ב ציפורניים תשלח את חברת המשלוחים שלה (HFD) לאסוף את המכשיר בעלות של 30 ש”ח התשלום מראש.

bottom of page